مرمریت پرطاووسی ارسنجان

مرمریت پرطاووسی ارسنجان که از معادن استان فارس استخراج می شود، به صورت پلاک صیقلی، تیشه ای، بوش همر و سند بلاست و همچنین به صورت بادبر در بازار عرضه می شود.